aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Hoofdpijn dossiers

RTL-Nieuws verzamelde al in 2017 (bij het aantreden van het nieuwe kabinet (Rutte III) een flink aantal 'hoofdpijndossiers".

Hoe staat het er nu bij (voorjaar 2019)?

Is de lijst korter geworden? Verre van dat.

De Algemene Rekenkamer constateerde in het Verantwoordingsonderzoek 2019 dat de taakstellingen en de bezuinigingen van de voorgaande jaren er toe geleid hebben dat aan de ene kant waar besloten was meer te investeren het niet lukte om het extra geld uit te geven en waar besloten was om geen extra geld uit te geven, de dienstverlening van het Rijk achteruit ging. Er kwamen meer problemen.

De site aNovo.nl houdt de vinger aan de pols.

Zie hier de lijst met 'knelpunten': (tot nu toe 18 juni 2019: 42)

 

Knelpunt  Toelichting Ministerie
* Klimaatwet (CO2-heffing)    
* Klimaatakkoord (energietransitie)    
* Flexibilisering arbeidsmarkt (status FTP-ers); nieuwe arbeidsmarktwet (WAB)    
* Afhandeling schadeclaims Groningen Dit is een crisissituatie. Lees hier wat de Commissaris van de Koning in Groningen (René Paas) zegt  
* Belastingdienst (ICT-problemen, personeelstekort, modernisering belastingstelsel)    
* Investeringen in defensie, politie, zorg, onderwijs)    
* Rechtspraak (tekorten)    
* Zorgverlening (doorgeschoten marktwerking)    
* Medicijnproblemen (tekorten, controle zuiverheid)    
* Migratieprobleem    
* UVW (misbruik uitkeringen)    
* CBR (achterstanden in gezondheidsverklaringen, examens enz.)    
* IND (achterstanden)    
* ZZP (flexwerkers)    
* AOW-leeftijd    
* Pensioenen (vernieuwing pensioenstelsel)

Er is een principeakkoord (tussen regering, werknemers, werkgevers) voor een nieuw pensioenstelsel. De vakbondsleden hebben hun toestemming ggeven. Daarna moeten de voorstellen door de Eerste en Tweede kamer worden aangenomen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
* Luchtvervuiling  Zie de site www.ongezondelucht.nl  
* Achterstand onderhoud bruggen/viaducten    
* KLM/Air France    
* Groei Schiphol    

* Vliegveld Lelystad

 De politieke spanning rond Lelystad Airport loopt op. Twee van de vier coalitiepartijen, D66 en ChristenUnie, willen de opening opnieuw uitstellen. Maar de VVD wil koste wat het kost vasthouden aan 1 april 2020. Om die datum nog te halen, moet de knoop nog deze maand worden doorgehakt.

Daar is nu ook het 'stikstof'-probleem bij gekomen (zie PAS).

 
* Urgenda     
* Openbaar vervoer (NS, ProRail)    
* Sociale woningbouw  Tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot 80000. Federatie Opvang (de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) pleit voor een nationaal deltaplan (25 maart 2019). Waar worden de nieuwe woningen gebouwd? In de stad en de hoogte?   
* Inkrimpen veeteelt (mestprobleem)     
* Onderwijs: tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs    
* Asielbeleid (o.a. kinderpardon)    
* Drugsbeleid koffieshops  Waar blijft de nieuwe wetgeving voor het gedoogd telen van wiet voor recreatief (!) gebruik? Welke grote gemeenten willen meewerken?  
* Rekeningrijden  Discussies over het het "R-woord" zijn weer aan de orde  
* Koninkrijksrelaties (financiele problemen, Sint Maarten)    
* Verdwenen Vietnamese kinderen    
* Nederland als belastingparadijs    
* Achterstallig onderhoud van het spoor belemmeren tienminutendienst (ProRail)    
* Ontluchten tankers op de rivieren (luchtvervuiling)    
* Renovatie Binnenhof: "staatsgeheim"  "Crisismanager" benoemd ! Binnenlandse Zaken
* Woningtekort    
* Plastic flessen recycling (statiegeld)    
* ICT-problemen (UWV, Belastingdienst, CBR enz.)    
* Stikstofbeleid (PAS: Programma Aanpak Stikstof)
Het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Dit zal gevolgen hebben voor bouwprojecten (incl. wegenbouw) in de buurt van natuurgebieden.
 
* Terugkeer IS (wees)kinderen en vrouwen    
* Duurzame landbouw   Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
* Jeugdzorg    
 * Digitale veiligheid De recente uitval van de telefonische alarmnummers maakt duidelijk dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de digitale veiligheid. Ministerie van Justitie en Veiligheid
 * Vernieuwing van de democratie Door een modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. Ook wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een jongerenparlement. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP).
Ministerie van Binnenlandse Zaken
     

Laatste nieuws

CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...
Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager" De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer: In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk...
In de NRC van 30 mei 2019 lezen we: Commissaris van de Koning René Paas, die namens de regionale bestuurders spreekt, reikt „een bestellijst” van maatregelen aan die de versterkingsoperatie en het schadeherstel...