aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Hoofdpijn dossiers

RTL-Nieuws verzamelde al in 2017 (bij het aantreden van het nieuwe kabinet (Rutte III) een flink aantal 'hoofdpijndossiers". Zie ook de video.

Hoe staat het er nu bij (zomer 2019)?

Is de lijst korter geworden? Verre van dat.

De Algemene Rekenkamer constateerde in het Verantwoordingsonderzoek 2019 dat de taakstellingen en de bezuinigingen van de voorgaande jaren er toe geleid hebben dat aan de ene kant waar besloten was meer te investeren het niet lukte om het extra geld uit te geven en waar besloten was om geen extra geld uit te geven, de dienstverlening van het Rijk achteruit ging. Er kwamen meer problemen.

De site aNovo.nl houdt de vinger aan de pols.

Klik hier voor de lijst met 'knelpunten': (tot nu toe juli 2019: rond de vijftig)

 

Laatste nieuws

Op de site van de Groninger Bodem Beweging lezen we: Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties...
Er is een Klimaatplan
28 juni 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor een Klimaatakkoord. Zie...
CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...