aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Uitspraak hoger beroep klimaatzaak Urgenda

De Klimaatzaak is een inmiddels internationaal bekende zaak over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. De Klimaatzaak is door Urgenda samen met 900 mede-eisers, in 2015 bij de Rechtbank gewonnen en in 2018 in Hoger Beroep bevestigd. Daarna is de Nederlandse Staat alsnog in cassatie gegaan. De zitting voor de Hoge Raad vond plaats op 24 mei jl. Op 13 september hebben twee adviseurs van de Hoge Raad, plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink advies uitgebracht aan de Hoge Raad en zij bevelen aan dat de uitspraak van het gerechtshof in stand kan blijven. De uitspraak volgt op 20 december 2019. 

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Hof in Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de Klimaatzaak: omdat de Staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990. De zaak is aan gespannen door Urgenda, samen met 886 mede-eisers. Ondanks de vele goede initiatieven is de CO2-uitstoot niet gedaald sinds 1990.

De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof. De gronden voor cassatie zijn door de Staat ingediend op 8 januari 2019. Op 12 april 2019 heeft Urgenda haar verweerschrift bij de Hoge Raad ingediend waarin zij uitgebreid op de argumenten van de Staat is ingegaan. De zitting voor de Hoge Raad vond plaats op 24 mei 2019.

Uitspraak hoger beroep klimaatzaak Urgenda

Uitspraak hoger beroep klimaatzaak Urgenda

De Klimaatzaak is een inmiddels internationaal bekende zaak over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. De Klimaatzaak is door Urgenda samen met 900 mede-eisers, in 2015 bij de Rechtbank gewonnen en in 2018 in Hoger Beroep bevestigd. Daarna is de Nederlandse Staat alsnog in cassatie gegaan. De zitting voor de Hoge Raad vond plaats op 24 mei jl. Op 13 september hebben twee adviseurs van de Hoge Raad, plv. procureur-generaal Langemeijer en advocaat-generaal Wissink advies uitgebracht aan de Hoge Raad en zij bevelen aan dat de uitspraak van het gerechtshof in stand kan blijven. De uitspraak volgt op 20 december 2019. 

Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Hof in Den Haag de uitspraak van de rechtbank van 24 juni 2015 in de Klimaatzaak: omdat de Staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990. De zaak is aan gespannen door Urgenda, samen met 886 mede-eisers. Ondanks de vele goede initiatieven is de CO2-uitstoot niet gedaald sinds 1990.

De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof. De gronden voor cassatie zijn door de Staat ingediend op 8 januari 2019. Op 12 april 2019 heeft Urgenda haar verweerschrift bij de Hoge Raad ingediend waarin zij uitgebreid op de argumenten van de Staat is ingegaan. De zitting voor de Hoge Raad vond plaats op 24 mei 2019.