aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

De risico's van PfAS

Vijf oplossingen voor het huidige PFAS-probleem Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties schadelijk zijn voor mensen. Er wordt ...

Een video van de Union of Concerned Scientists in de ...

Nederland heeft een #stikstofprobleem: boeren mogen niet meer uitbreiden, nieuwe woonwijken worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst ...

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is ...

De maximumsnelheid op een aantal snelwegen gaat erdoor naar beneden, bouwprojecten ter waarde van 14 miljard euro staan op losse schroeven en het stikstofoverschot zou weleens een probleem kunnen ...

De Klimaatzaak is een inmiddels internationaal bekende zaak over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. De Klimaatzaak is door Urgenda samen met 900 ...

Na anderhalf jaar onderhandelen ligt het er: het Klimaatakkoord. En dat betekent dat er heel veel gaat veranderen. Over dertig jaar moeten we vrijwel geen CO2 meer uitstoten en in 2030 de helft (49 ...

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van ...

Rutte III heeft een dik regeringsprogramma vol goede voornemens. Maar er liggen nog heel wat knel- en pijnpunten van de kabinetten Rutte I en II die een aantal bewindslieden flink wat hoofdbrekens ...
That's All