aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

UItspraak wordt op 7 mei 2019 verwacht in de rechtszaak van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. De belangrijkste eis is dat Nederland minimaal aan de Europese luchtkwaliteitswet voldoet.

Na eerdere rechtszaken waar de rechter het met Milieudefensie eens was dat er niet voldaan wordt aan de Europese normen voor luchtkwaliteit maar dat de Nederlandse Staat dat niet te verwijten viel is Milieudefensie in hoger beroep gegaan.

De zitting van het hoger beroep was op 18 februari 2019.

Het Algemeen Dagblad van 18 februari schrijft hierover:

Nederland voldoet bij lange na niet aan de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt voor gezonde lucht. Daarmee schendt Nederland ‘de zorgplicht die het heeft voor burgers’, bracht de advocaat van Milieudefensie naar voren, er op wijzende dat er wel Europese grenswaarden zijn, maar dat die niet voldoende zijn voor de gezondheid. Dat is al bekend sinds 2005. Nederland loopt desalniettemin niet hard om effectieve maatregelen te nemen tegen ‘deze sluipmoordenaar’ met een ‘bizar hoog aantal doden en nog veel meer zieken’, aldus de advocaat.

De raadsman van Milieudefensie citeerde berekeningen van het RIVM om aan te tonen dat er weer meer overschrijdingen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht zijn en dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen.
Maar volgens de Staat is dat juist niet het geval en wordt wel degelijk erkend dat de Europese grenswaarden onvoldoende zijn.
De landsadvocaat zei dat de luchtkwaliteit de afgelopen decennia wel is verbeterd en haalde daarbij eveneens metingen van het RIVM aan. De meeste overschrijdingen van de waarden zijn in stedelijke gebieden waar veel verkeer is of rond intensieve veehouderij.
Daarom werkt de landelijke overheid samen met gemeenten om knelpunten op te lossen. Bovendien wordt volgens de landsadvocaat de laatste hand gelegd aan het Schone Lucht Akkoord waarin maatregelen en doelstellingen staan om de lucht nog verder te verbeteren.

Zie ook

https://milieudefensie.nl/actueel/vandaag-hoger-beroep-milieudefensie-in-rechtszaak-voor-gezonde-lucht

en

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/veelgestelde-vragen-over-onze-rechtszaak-voor-gezonde-lucht#1--waarom-klaagt-milieudefensie-de-nederlandse-staat-aan-

logo milieudefensie

Laatste nieuws

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk. Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er...
De Algemene Rekenkamer is in het Verantwoordingsonderzoek 2018 uitermate kritisch over de uitvoering van de plannen van het Kabinet. Uit het verantwoordingsonderzoek over 2018 van de Algemene...
Noodkreet van de Algemene Rekenkamer Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe. “De onderhoudsachterstand van sluizen en...