aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk.

Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er is een plan voor modernisering, er is geld, maar het ontbreekt aan menskracht: de vraag naar IT-personeel was in 2018, net als in voorgaande jaren, veel groter dan het aanbod. Gedurende het jaar kwamen er meer problemen bij dan er konden worden opgelost. President Visser tekent hierbij aan: “Een quick fix is daar niet mogelijk.”

De Algemene Rekenkamer wijst er op dat het aantrekken van meer IT’ers niet zonder meer de oplossing is. “Er moet ook rekening gehouden worden met het absorptievermogen van de organisatie.” Om het totale personeelsbestand van de organisatie in 2019 op de geplande 29.600 fte uit te laten komen, moet de Belastingdienst ongeveer 3.450 fulltimers werven. Dat is bijna 12%.

Laatste nieuws

Op de site van de Groninger Bodem Beweging lezen we: Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties...
Er is een Klimaatplan
28 juni 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor een Klimaatakkoord. Zie...
CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...