aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Geen verbod op landelijk vuurwerk

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseert om een landelijk verbod in te stellen op extra gevaarlijk vuurwerk (knalvuurwerk, vuurpijlen).

Het kabinet geeft hier geen gehoor aan en laat het aan de gemeenten (de burgemeesters), de politie en het Openbaar Ministerie om zonodig lokaal maatregelen te nemen.

Naast de gevaren verbonden aan het afsteken er van veroorzaakt vuurwerk milieuvervuiling: fijnstof in de lucht en uitstoot van zware metalen.

Laatste nieuws

CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...
Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager" De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer: In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk...
In de NRC van 30 mei 2019 lezen we: Commissaris van de Koning René Paas, die namens de regionale bestuurders spreekt, reikt „een bestellijst” van maatregelen aan die de versterkingsoperatie en het schadeherstel...