aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

De Eerste Kamer heeft eind mei 2019 ingestemd met de Klimaatwet (die al in December 2018 door de Tweede Kamer) was aangenomen.

In de Klimaatwet staan drie doelen:

  1. Een vermindering van 49% (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2030.
  2. Een vermindering van 95% (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2050.
  3. 100% broeikasgas-neutrale elektriciteit in 2050.

Hoe die doelen moeten worden bereikt staat in het Klimaatplan.

Laatste nieuws

CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...
Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager" De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer: In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk...
In de NRC van 30 mei 2019 lezen we: Commissaris van de Koning René Paas, die namens de regionale bestuurders spreekt, reikt „een bestellijst” van maatregelen aan die de versterkingsoperatie en het schadeherstel...