aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Wij citeren uit de Volkskrant van 24 mei 2019:

"Nieuw ict-systeem voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen: begroot op 7 miljoen, kostte 31 miljoen.

Digitalisering van De Rechtspraak: gebudgetteerd op 7 miljoen, maar er werd 200 miljoen afgetikt voor een niet-werkend systeem.

Het nieuwe bevolkingsregister (BRP): 10 jaar werk, 100 miljoen euro, geen werkend systeem.

En dit zijn slechts enkele, recente gevallen.

De parlementaire commissie Elias, die ict-projecten bij de overheid onderzocht schatte dat de overheid 1 tot 5 miljard euro verspilt aan ict-projecten. Jaarlijks.

Laatste nieuws

CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...
Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager" De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer: In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk...
In de NRC van 30 mei 2019 lezen we: Commissaris van de Koning René Paas, die namens de regionale bestuurders spreekt, reikt „een bestellijst” van maatregelen aan die de versterkingsoperatie en het schadeherstel...