aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Zembla (BNNVARA) besteedde in april 2016 uitgebreid aandacht aan het thema fijnstof en ultrafijnstof. Volgens toenmalig minister Schultz blijft de blootstelling aan het schadelijke fijnstof binnen de normen, maar wetenschappers stellen dat er ook onder die norm gezondheidsschade is bij mensen. Ook waarschuwen ze voor de gevaren van ultrafijnstof, waarvan rond Schiphol vorig jaar verhoogde concentraties werden gemeten. In ‘Geen vuiltje aan de lucht’ onderzocht  ZEMBLA de vraag wie in het dossier fijnstof rekening houdt met onze gezondheid. Longarts Hans in 't Veen vertelde in de uitzending wat de gevolgen van fijnstof kunnen zijn:

 

Zie de volledige Zembla uitzending: 'Geen vuiltje aan de lucht'

 

Laatste nieuws

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk. Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er...
De Algemene Rekenkamer is in het Verantwoordingsonderzoek 2018 uitermate kritisch over de uitvoering van de plannen van het Kabinet. Uit het verantwoordingsonderzoek over 2018 van de Algemene...
Noodkreet van de Algemene Rekenkamer Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe. “De onderhoudsachterstand van sluizen en...