aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Verband tussen luchtvervuiling en diabetes?

"Eén op de zeven nieuwe gevallen van diabetes is te wijten aan luchtvervuiling". Dat blijkt uit een studie van Amerikaanse wetenschappers.

"Vervuiling leidde in 2016 wereldwijd tot 3,2 miljoen nieuwe gevallen van diabetes, wat overeenkomt met ongeveer veertien procent van de nieuwe gevallen", schrijven de auteurs van de Washington-universiteit in Saint-Louis in de VS. Onderzoekers wezen eerder al op een verband tussen luchtvervuiling en diabetes.

,,We denken dat luchtvervuiling de productie van insuline vermindert en ontstekingen veroorzaakt. Het lichaam kan daardoor geen bloedglucose in energie omzetten", zeggen de onderzoekers. Het onderzoek staat in het tijdschrift The Lancet Planetary Health.(juli 2018)

Amerikaanse soldaten

De schatting van veertien procent komt voort uit de medische data van 1,7 miljoen Amerikaanse ex-soldaten. Zij werden over een langere periode gevolgd, met een mediaan van 8,5 jaar. Geen van hen had bij de start van het onderzoek diabetes.

De onderzoekers werkten een statistisch model uit om na te gaan in welke mate luchtvervuiling in hun woonplaats kon verklaren waarom ze diabetes ontwikkelden. Daarbij hielden ze rekening met factoren die diabetes bevorderen, zoals overgewicht en obesitas.

Economische lobby

"Ons onderzoek toont een significant verband aan tussen luchtvervuiling en diabetes wereldwijd", zegt geneeskundeprofessor Ziyad Al-Aly in een persbericht. "Dat is van belang, want veel economische lobby's stellen dat de huidige drempels te strikt zijn en opgetrokken zouden moeten worden. De bewijzen tonen aan dat de huidige niveaus nog steeds niet voldoende zijn en verlaagd moeten worden."

 

Bron(nen): 

 AD

Laatste nieuws

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk. Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er...
De Algemene Rekenkamer is in het Verantwoordingsonderzoek 2018 uitermate kritisch over de uitvoering van de plannen van het Kabinet. Uit het verantwoordingsonderzoek over 2018 van de Algemene...
Noodkreet van de Algemene Rekenkamer Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe. “De onderhoudsachterstand van sluizen en...