aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Een recente studie (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018313242?via%3Dihub) wijst op het verhoogde risico van autisme (ASD "Autism Spectrum Disorder; ASS "Autisme Spectrum Stoornis") bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar die blootgesteld worden aan ultrafijnstof (PM1, PM2,5 en PM10) in verontreinigde lucht (verkeer, industrie en andere bronnen zoals vuurwerk, houtrook).

Zie ook https://phys.org/news/2018-11-air-pollution-linked-autism.html

en

https://www.scientias.nl/verband-gevonden-tussen-luchtvervuiling-en-autisme/

Laatste nieuws

12 november 2019 De Eerste Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van senator Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt alle voorgenomen subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales op zo kort...
Landschapsbeleid
11 november 2019
Landschap verdient volwaardige plek in het ruimtelijk beleid   11-11-2019 | Nieuwsbericht van het Planbureau voor de Leefomgeving   In het signalenrapport "Zorg voor landschap. Naar een...
Uit het Nieuwsbericht d.d. 29 april 2019 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen citeren we: "De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen...
Stikstof uitstoot (PAS)
25 augustus 2019
Open brief aan premier Rutte De NGO-organisatie "MOBilisation for the environment" heeft een open brief (d.d. 10 juli 2019) geschreven aan de Minister President over de consequenties van het buiten...

De Koning in zijn Troonrede (Prinsjesdag 2019):

"De dienstverlening van de Overheid moet beter"