aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Green Color

De Gezondheidsraad (Onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement) publiceerde begin 2018 het rapport "Gezondheidswinst door schonere lucht"

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).

De lucht is een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Dat vergt ambitieuze plannen van de overheid. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van IenW prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Meer lezen: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/gezondheidswinst-door-schonere-lucht

De WHO (World Health Organization) heeft recent een overzicht samengesteld over de gevolgen van (buiten-)lucht verontreiniging en gezondheid.

De belangrijkste feiten:

  • Air pollution is a major environmental risk to health. By reducing air pollution levels, countries can reduce the burden of disease from stroke, heart disease, lung cancer, and both chronic and acute respiratory diseases, including asthma.
  • The lower the levels of air pollution, the better the cardiovascular and respiratory health of the population will be, both long- and short-term.
  • The WHO Air Quality Guidelines: Global Update 2005 provide an assessment of health effects of air pollution and thresholds for health-harmful pollution levels.
  • In 2016, 91% of the world population was living in places where the WHO air quality guidelines levels were not met.
  • Ambient (outdoor air pollution) in both cities and rural areas was estimated to cause 4.2 million premature deaths worldwide in 2016.
  • Some 91% of those premature deaths occurred in low- and middle-income countries, and the greatest number in the WHO South-East Asia and Western Pacific regions.
  • Policies and investments supporting cleaner transport, energy-efficient homes, power generation, industry and better municipal waste management would reduce key sources of outdoor air pollution.
  • In addition to outdoor air pollution, indoor smoke is a serious health risk for some 3 billion people who cook and heat their homes with biomass, kerosene fuels and coal.

Lees hier de hele Fact Sheet