aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Een recente studie (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018313242?via%3Dihub) wijst op het verhoogde risico van autisme (ASD "Autism Spectrum Disorder; ASS "Autisme Spectrum Stoornis") bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar die blootgesteld worden aan ultrafijnstof (PM1, PM2,5 en PM10) in verontreinigde lucht (verkeer, industrie en andere bronnen zoals vuurwerk, houtrook).

Zie ook https://phys.org/news/2018-11-air-pollution-linked-autism.html

en

https://www.scientias.nl/verband-gevonden-tussen-luchtvervuiling-en-autisme/