aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Open brief aan premier Rutte

De NGO-organisatie "MOBilisation for the environment" heeft een open brief (d.d. 10 juli 2019) geschreven aan de Minister President over de consequenties van het buiten werking stellen van het Programma Aanpak Stikstof door de uitspraak van de Raad van State.

Kernpunt is: om de zwaar met stikstof overbelaste Nederlandse natuur/ flora en fauna/dieren te redden moet de stikstofdepositie op die natuurgebieden zo snel mogelijk omlaag met bronmaatregelen.

De volledige brief is hier te lezen.