aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Op de site van de Groninger Bodem Beweging lezen we:

Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen.

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zeer krachtige aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse Staat over de situatie in Groningen. Het comité, dat het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten bewaakt, uit in een analyse van Nederland dat het zich zorgen maakt over de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de regio Groningen als ook over hun privéleven in hun huizen. Het verwijst daarbij naar drie mensenrechten: het recht op leven, privacy en familie(leven).

De Nederlandse Staat moet volgens het Mensenrechtencomité (par. 34. en 35.):

  • (a) De noodzakelijke maatregelen nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van mensen die in de omgeving van de gaswinning in Groningen wonen te verzekeren. Zo ook de beveiliging en veiligheid van hun huizen;
  • (b) Zorgen voor correcte en passende schadevergoeding voor de slachtoffers en voorkomen dat toekomstige schades plaatsvinden in relatie tot de gaswinning;
  • (c) Zorgen voor een zinvolle participatie van, en overleg en consultatie met, bewoners van Groningen bij het ontwerpen en uitvoeren van het afbouwplan.

Gaswinning in Groningen topprioriteit voor Nederland  

Daarbij heeft het Comité het onderwerp ‘gaswinning in Groningen’ geselecteerd als één van de drie topprioriteiten van al haar aanbevelingen voor Nederland (par. 63.). Dit betekent dat Nederland een rapport moet indienen over de uitvoering van deze aanbeveling over twee jaar.

Mensenrechten- en milieuspecialist Mr. Jan van de Venis bracht het Groninger gasdossier opnieuw onder de aandacht namens de Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie en StandUpForYourRights. Nederland kreeg in 2017 ook al duidelijke aanbevelingen van een ander VN-mensenrechtenorgaan, maar heeft deze niet opgevolgd. Internationaal kan men dit bijna niet bevatten. Nederland loopt altijd graag voorop qua mensenrechten, maar volgt aanbevelingen ten aanzien van haar eigen mensen niet op. De GBB is dan ook blij dat ook het VN Mensenrechten Comité de Groningers in hun recht zet. 

Een uitgebreide weergave van de ‘Concluding observations CCPR/C/NLD/CO/5’ zijn online te lezen op de site van het Comité onder het kopje Nederland; klik hier.