aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Pensioenstelsel achtergrond

Blue Color

Toekomst pensioenstelsel

Op verzoek van het kabinet heeft de SER in 2015 een advies uitgebracht over de toekomst van het pensioenstelsel en in 2016 een technische verkenning.

In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat het kabinet bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting wil zoeken bij de eerdere rapporten en werkzaamheden van de SER. Na een vervolgadvies van de SER wil het kabinet samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. 

Onderhandelingen pensioenakkoord

De afgelopen maanden hebben de sociale partners (werkgevers en werknemers) binnen de SER hard gewerkt aan een vervolgadvies over de toekomst van het pensioenstelsel. De besprekingen hierover waren ver gevorderd. Om tot overeenstemming te komen over het advies en om een breed akkoord te kunnen sluiten, waren er onderhandelingen met het kabinet nodig over aangrenzende beleidsdossiers - bijvoorbeeld over de AOW-leeftijd. Op 20 november 2018 bleek het echter niet mogelijk tot overeenstemming te komen en zijn de onderhandelingen gestopt.

Eerdere rapporten over de toekomst van het pensioenstelsel

De SER heeft in het advies Toekomst Pensioenstelsel (2015) vier varianten onderzocht. Een van deze varianten, de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met van collectieve risicodeling’ heeft de SER verder uitgewerkt in de verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (2016). In vervolg hierop is de pensioendialoog voortgezet.