aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

De Eerste Kamer heeft eind mei 2019 ingestemd met de Klimaatwet (die al in December 2018 door de Tweede Kamer was aangenomen).

In de Klimaatwet staan drie doelen:

  1. Een vermindering van 49% (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2030.
  2. Een vermindering van 95% (t.o.v. 1990) van de broeikasgasuitstoot in 2050.
  3. 100% broeikasgas-neutrale elektriciteit in 2050. *)

Hoe die doelen moeten worden bereikt staat in het Klimaatplan.

*) Wat verstaat de klimaatwet onder broeikasgas-neutrale elektriciteit ? Lees het hier.