aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Belastingdienst

Blue Color

Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk.

Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er is een plan voor modernisering, er is geld, maar het ontbreekt aan menskracht: de vraag naar IT-personeel was in 2018, net als in voorgaande jaren, veel groter dan het aanbod. Gedurende het jaar kwamen er meer problemen bij dan er konden worden opgelost. President Visser tekent hierbij aan: “Een quick fix is daar niet mogelijk.”

De Algemene Rekenkamer wijst er op dat het aantrekken van meer IT’ers niet zonder meer de oplossing is. “Er moet ook rekening gehouden worden met het absorptievermogen van de organisatie.” Om het totale personeelsbestand van de organisatie in 2019 op de geplande 29.600 fte uit te laten komen, moet de Belastingdienst ongeveer 3.450 fulltimers werven. Dat is bijna 12%.