aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Knelpunt  Toelichting Ministerie
* Klimaatwet (CO2-heffing)    
* Klimaatakkoord (energietransitie)  Het klimaatakkoord is er! Wat nu? Alle
* Flexibilisering arbeidsmarkt (status FTP-ers); nieuwe arbeidsmarktwet (WAB)    
* Afhandeling schadeclaims Groningen

Dit is een crisissituatie. Lees hier wat de Commissaris van de Koning in Groningen (René Paas) zegt.

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties stelt dat de Staat maatregelen moet nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van de betrokken mensen in Groningen te verzekeren.

 
* Belastingdienst (ICT-problemen, personeelstekort, modernisering belastingstelsel, toeslagenaffaire)    Financiën
* Investeringen in defensie, politie, zorg, onderwijs)    
* Rechtspraak (tekorten)    
* Zorgverlening (doorgeschoten marktwerking)    
* Medicijnproblemen (tekorten, controle zuiverheid)    
* Migratieprobleem    
* UVW (misbruik uitkeringen)    
* CBR (achterstanden in gezondheidsverklaringen en examens, verwisseling dossiers enz.)    
* IND (achterstanden)    
* ZZP (flexwerkers)    
* AOW-leeftijd    
* Pensioenmalaise (vernieuwing pensioenstelsel)

Er is een principeakkoord (tussen regering, werknemers, werkgevers) voor een nieuw pensioenstelsel. De vakbondsleden hebben hun toestemming gegeven. Daarna moeten de voorstellen door de Eerste en Tweede kamer worden aangenomen.

FNV wil verhoging AOW

Niemand begrijpt er iets van !

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
* Luchtvervuiling  Zie de site www.ongezondelucht.nl  
* Achterstand onderhoud bruggen/viaducten    
* KLM/Air France    
* Groei Schiphol    

* Vliegveld Lelystad

Vanwege de uitspraak van de RvS over het stikstofbeleid en het wachten op de toestemming van de Europese Commissie gaat de opening van Lelystad airport in april 2020 niet door.

 
* Urgenda     
* Openbaar vervoer (NS, ProRail)    
* Sociale woningbouw  Tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot 80000. Federatie Opvang (de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) pleit voor een nationaal deltaplan (25 maart 2019). Waar worden de nieuwe woningen gebouwd? In de stad en de hoogte?   
* Inkrimpen veeteelt (mestprobleem)     
* Onderwijs: tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs    
* Asielbeleid (o.a. kinderpardon)    
* Drugsbeleid koffieshops  Waar blijft de nieuwe wetgeving voor het gedoogd telen van wiet voor recreatief (!) gebruik? Welke grote gemeenten willen meewerken?  
* Rekeningrijden  Discussies over het het "R-woord" zijn weer aan de orde  
* Koninkrijksrelaties (financiele problemen, Sint Maarten)    
* Verdwenen Vietnamese kinderen    
* Nederland als belastingparadijs    
* Achterstallig onderhoud van het spoor belemmeren tienminutendienst (ProRail)    
* Ontluchten tankers op de rivieren (luchtvervuiling)    
* Renovatie Binnenhof: "staatsgeheim"  "Crisismanager" benoemd ! Binnenlandse Zaken
* Woningtekort    
* Plastic flessen recycling (statiegeld)    
* ICT-problemen (UWV, Belastingdienst, CBR enz.)    
* Stikstofbeleid (PAS: Programma Aanpak Stikstof)

Het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Dit zal gevolgen hebben voor bouwprojecten (incl. wegenbouw, huizen) in de buurt van natuurgebieden.

Crisisstaf opgezet onder leiding van min v. Landbouw. Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Binnenlandse Zaken, Economisch Zaken, Defensie
* Terugkeer IS (wees)kinderen en vrouwen    
* Duurzame landbouw   Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
* Jeugdzorg    
 * Digitale veiligheid De recente uitval van de telefonische alarmnummers maakt duidelijk dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de digitale veiligheid. Justitie en Veiligheid
 * Vernieuwing van de democratie Door een modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. Ook wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een jongerenparlement. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP).
Binnenlandse Zaken
 * Fraudeopsporingsbeleid Het Systeem Risico Indicatie (SyRi) faalt. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 * WODC-lekken Justitie en Veiligheid
 * Zorgfraude

Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 * Toeslagenaffaire Belastingdienst Financiën
 * Personele en materiële tekorten bij Defensie De krijgsmacht voldoet niet aan de NAVO-normen
Defensie
 * Srebrenica nasleep Uitspraak Hoge Raad d.d. 19 juli 2019
 * Zomertijd/wintertijd dilemma
 * Nasleep Q-koorts affaire
 * Nieuwe verpleegkundigenwet
 * Gebouw BuZa en Ien W kampt met problemen Ramen vallen naar beneden, te weinig werkplekken, onveilige trappen enz. Binnenlandse Zaken (Rijksvastgoedbedrijf)
 * Nederland moet kampioen worden in het water vasthouden Oplossing voor droogteproblemen Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw