aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Renovatie Binnenhof

De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer aan het Binnenhof in Den Haag staat een grootschalige renovatie te wachten. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 in één keer gerenoveerd. De Tweede Kamer debatteert hierover regelmatig met het kabinet. Want al gaat het om de gebouwen van het parlement, het kabinet is eindverantwoordelijk voor de renovatie, een project van het Rijksvastgoedbedrijf.