aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Overzicht PAS-maatregelen (Programma Aanpak Stikstof)

Om de doelstellingen van het Europese natuurbeleid te halen, moet de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn afspraken gemaakt om de ammoniakuitstoot uit de landbouw te verminderen.

Dat kan onder andere door het toepassen van voer- en managementmaatregelen. In het Overzicht PAS-maatregelen (lees: bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij) worden voer- en managementmaatregelen opgenomen, die aan de voorwaarden voldoen.

Voor wie?

Ondernemers die een nieuwe maatregel hebben ontwikkeld, kunnen een voorstel voor het opnemen van deze maatregel indienen bij het secretariaat Overzicht PAS-maatregelen. Daarnaast kunnen ondernemers die willen weten of de door hun ontwikkelde nieuwe maatregel perspectief heeft, een aanvraag indienen voor het laten uitvoeren van een indicatieve beoordeling.