aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

WHO’s First Global Conference on Air Pollution and Health, 30 October - 1 November 2018

The Global Conference on Air Pollution and Health, 30 October - 1 November 2018 will be organized at WHO Headquarters in Geneva, in collaboration with UN Environment, World Meteorological Organization (WMO), the Secretariat of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC) and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). WHO is currently in the process of sending invitations. Remote participation will be facilitated by webcasting and live-streaming of the sessions.

Meer informatie http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/

Laatste nieuws

CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...
Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager" De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer: In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk...
In de NRC van 30 mei 2019 lezen we: Commissaris van de Koning René Paas, die namens de regionale bestuurders spreekt, reikt „een bestellijst” van maatregelen aan die de versterkingsoperatie en het schadeherstel...