aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

De regels voor de luchtkwaliteit moeten veel strenger, vindt Milieudefensie.

AvroTros besteedde in de uitzending van Radar d.d. 15 oktober 2018 aandacht aan de oproep van Milieudefensie aan de regering (naar aanleiding van de door RoyalHaskoningDHV uitgevoerde onderzoek) om de regels voor de luchtkwaliteit strenger te maken. In het bijzonder zorgen de normen voor fijnstof en stikstofdioxide voor grote gezondheidsrisico's.

Zie hier de uitzending.

Laatste nieuws

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk. Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er...
De Algemene Rekenkamer is in het Verantwoordingsonderzoek 2018 uitermate kritisch over de uitvoering van de plannen van het Kabinet. Uit het verantwoordingsonderzoek over 2018 van de Algemene...
Noodkreet van de Algemene Rekenkamer Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe. “De onderhoudsachterstand van sluizen en...