aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Scherpere eisen aan Houtkachels

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zet zich in om de emissies uit houtkachels te verminderen.

Daartoe zal de Ecodesign-richtlijn uiterlijk per 1 januari 2020 ook in Nederland van kracht worden voor nieuw verkochte kachels (inbouwhaarden, pelletkachels, vrijstaande kachels enz.). Die EU-richtlijn, die al enkele jaren o.a. in Duitsland gehanteerd wordt, stelt eisen aan de emissies (fijnstof, CO, enz.) en de effectiviteit (stookrendement). Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/functies/hinder-houtkachels/

Verder zal er meer voorlichting komen om de gebruikers van openhaarden bewust te maken van de impact op de gezondheid door de uitstoot van fijnstof, met name door het gebruik van nat hout en het stoken bij weersomstandigheden waardoor de rook blijft hangen.

Om vooral de aandacht te vestigen op dit laatste aspect wordt er gewerkt aan het opzetten van een stookalert. Het RIVM en het KNMI werken hieraan en het is de bedoeling het alert komende herfst 2019 operationeel te hebben.

Om de door open haarden veroorzaakte overlast te kunnen vaststellen is TNO bezig met een onderzoek hoe de voor de gezondheid schadelijke componenten in de rook uit de schoorsteen gemeten kunnen worden.

Bij de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord zullen nadere maatregelen afgewogen worden.

Voor nadere informatie kunt u hier de brief lezen waar de plannen worden uiteengezet.