aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Onder de titel "Zet de luchtvaart op het juiste spoor" hebben de milieuorganisaties (waaronder Natuur & Milieu, Greenpeace) een oproep gedaan aan de regering om de groei van Schiphol en andere vliegvelden in Nederland stop te zetten en een eind te maken aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart om daarmee het milieu te verbeteren.

 

ZET LUCHTVAART OP HET JUISTE SPOOR MANIFEST
Wij, de ondergetekenden van dit manifest, roepen de regering van Nederland op tot
1. Een stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
• Voor een veilig klimaat
• Voor een leefbaar Nederland
• Voor gezonde lucht

Wij vragen om een stop op de groei van vliegvelden, vluchten en vliegoverlast in Nederland. Deze stop is het minimale dat nodig is voor een veilig klimaat, vermindering van geluidsvervuiling, luchtvervuiling en een groener en gezonder Nederland.
2. Stop de uitzonderingspositie van de luchtvaart
• Voor een eerlijke prijs op vliegreizen
• Voor een einde aan ‘Schiphollen’ van burgers
• Voor een integraal milieubeleid voor luchtvaart
• Voor een eerlijke discussie over het economisch belang

Wij vragen om een einde van de onverantwoordelijke en onuitlegbare uitzonderingspositie van de luchtvaart en luchthavens in Nederland. Dat betekent invoer van reguliere belastingen en accijnzen, een klimaattaks, een plek in de klimaatafspraken en eerlijke en volledige informatie over milieueffecten en overlast.
3. Investeer in alternatieven en prikkels voor innovatie
• Voor duurzaam reizen over land als groener en betaalbaar alternatief
• Voor echte duurzame vlieginnovaties

Wij vragen om investeringen die trein- en busvervoer binnen Europese groener en beter maken. Zo krijgen we een aantrekkelijker en betaalbaar alternatief voor vliegreizen. Voor intercontinentaal vervoer is beleid nodig om te zorgen dat de luchtvaart eindelijk echt gaat innoveren, zodat in de toekomst schone luchtvaart mogelijk is.

 

Lees hier de uitgebreide versie

Teken de petitie

Laatste nieuws

Op de site van de Groninger Bodem Beweging lezen we: Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties...
Er is een Klimaatplan
28 juni 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor een Klimaatakkoord. Zie...
CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...