• Start
  • Dossiers
  • de Heide
  • Correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied

Correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied Lochem 2010

De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld.

Daartegen is door een groot aantal partijen beroep ingesteld bij de Raad van State.

In Augustus 2012 heeft de RvS uitspraak gedaan over die beroepen en een aantal onderdelen vernietigd met tevens de opdracht aan de gemeente om die te repareren. In juli 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Lochem 2010, correctieve herziening" vastgesteld om uitvoering te geven aan de uitspraak van de RvS.

Daarbij werden de weilanden naast het motorcrossterrein aan de Deventerdijk mede bestemd als permanent parkeerterrein ten behoeve van alle activiteiten die plaatsvinden op de Deventerdijk 7; dus niet alleen tijdens de drie jaarlijkse evenementen, maar ook voor de wekelijkse trainingen, de toertochten, de bijeenkomsten en zelfs voor de YMCA-kampeerders die gebruikmaken van de faciliteiten van de motorcrossbaan. Ook mogen ze gebruikt worden als uitbreiding van het racecircuit.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft (evenals de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Natuurmonumenten en een eigenaar van een recreatiewoning in de omgeving van het crosscircuit) tegen dat besluit beroep aangetekend.

Op 15 oktober 2013 vond er bij de Raad van State een hoorzitting plaats in verband met een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening (met het doel het betreffende besluit van de gemeenteraad te schorsen tot na de behandeling van het hoger beroep). Dat verzoek is niet gehonoreerd aangezien er geen sprake was van een spoedeisend belang, zie http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=76305&summary_only=.

Een zestal mensen heeft tegen enkele andere besluiten van Lochem eveneens beroep aangetekend.

Naar verwachting zal de bodemprocedure begin volgend jaar behandeld worden door de Raad van State.

Onze geschiedenis

Good food from good sources form our family recipe


Copper Hill has belonged to the Williams since 1826

Nana’s vinyard summers

VVdGH

Het begin

Tekst bij de Builder
Tending guests has always been the business of our family
Mixing tradition with fresh influences and a homey atmosphere

Our promise

We only put our trust in providers who deliver fresh, sustainable and organic products.
Marie Williams, Chef

The lady of the house

Dit is de tekst via Builder
Chef Marie Williams

Make a reservation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Or call us directly +44 (0)555 555 5555

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb