Knuppelbrug

logo gemeente lochem
7 maart 2017

B&W van Lochem hebben ingestemd met de bouw van de knuppelbrug op de Heide.


GEMEENTE NIEUWS LOCHEM
15 MAART 2017

Definitief besluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1
onder sub a, sub 3° van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel
2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is een
vergunning verleend voor:

Gorssel
• Knuppelpad Gorsselse Heide (NL.IMRO.
0262.JoKnuppelpadgh-OV41): het afwijken
van de bestemmingsplanregels, waarmee
het bouwen van een wandelbrug ten
behoeve van een recreatief wandelpad
door het gebied de Gorsselse Heide
mogelijk wordt gemaakt, nr. 2016-013768

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende
stukken liggen voor een ieder ter inzage
16 maart t/m 26 april 2017 bij de publieksbalie,
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in
Gorssel. Tegen het besluit kan binnen 6 weken
na verzenddatum van het besluit beroep worden
aangetekend. Het beroepsschrift moet worden
ingediend bij de rechtbank Zutphen, Postbus
9008, 7200 GJ Zutphen. De mogelijkheid tot het
indienden van een beroepsschrift staat open
voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun
zienswijze naar voren hebben gebracht bij
het college
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest hun zienswijze bij het college
naar voren te brengen

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn
voor het indienen van een beroepschrift is
verstreken. Het indienen van een beroeps-
schrift schorst de werking van het besluit niet.
Mocht er een belang zijn dat het besluit niet
in werking treedt, dan kan er een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een
voorlopige voorziening wordt aangevraagd
binnen een termijn van zes weken treedt het
besluit pas in werking nadat over het verzoek
een beslissing is genomen.
In uw beroepschrift vermeldt u in ieder geval:
• het onderwerp
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de onderbouwing van uw bezwaarschrift


Zie ook http://www.destentor.nl/lochem/loopbrug-op-gorsselse-heide-mag-toch~a6a1c335/

Het Bestuur van de St.VvdGH beraadt zich of het zin heeft bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.


knuppelbrug nee klein

Onze geschiedenis

Good food from good sources form our family recipe


Copper Hill has belonged to the Williams since 1826

Nana’s vinyard summers

VVdGH

Het begin

Tekst bij de Builder
Tending guests has always been the business of our family
Mixing tradition with fresh influences and a homey atmosphere

Our promise

We only put our trust in providers who deliver fresh, sustainable and organic products.
Marie Williams, Chef

The lady of the house

Dit is de tekst via Builder
Chef Marie Williams

Make a reservation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Or call us directly +44 (0)555 555 5555

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb