• Start
  • Dossiers
  • Hamac
  • Bestemmingsplan Deventerdijk 7 moet veranderd worden

Uitspraak van de Raad van State

Bestemmingsplan Deventerdijk 7 Harfsen

Vorig jaar besloot de gemeente Lochem om het gebruik van de twee weilanden die naast de mc Hamac aan de Deventerdijk 7 (Harfsen) liggen te verruimen. Daar zouden 9 dagen per jaar motorcrosswedstrijden gehouden mogen worden en het hele jaar door geparkeerd. Het gebruik was vroeger beperkt tot 2 of 3 weekenden per jaar.

De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide en de Gelderse Natuur- en MilieuFederatie (samen met Natuurmonumenten) hebben toen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dat beroep diende op 20 mei j.l. (zie hier).

Daarna heeft een bemiddelaar nog geprobeerd om met alle partijen tot een overeenkomst te komen zodat de RvS niet tot een uitspraak hoefde te komen. Dat is niet gelukt

Op 25 juni heeft de RvS uitspraak gedaan (zie hier).

Ons beroep is gegrond verklaard. 

De opdracht zoals bedoeld in onderdeel III van de uitspraak is praktisch van aard. In artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening (zie onderdeel 43 van de uitspraak) is bepaald dat een bestemmingsplan elektronisch moet worden vastgesteld.
In de uitspraak is de vaststelling op onderdelen vernietigd.
De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen de beslissing van de Raad van State binnen 4 weken te verwerken in het elektronisch vastgestelde bestemmingsplan. Dit betreft een praktische handeling, opdat de beslissing van de Raad van State voor iedereen te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl.
De Raad van State heeft hiermee niet bedoeld de raad op te dragen binnen vier weken een nieuwe, inhoudelijke beslissing te nemen. Dit zal middels een ‘tweede correctieve herziening’ plaatsvinden, zoals de Raad van State heeft overwogen in onderdeel 42 van de uitspraak.
Daarin kan de gemeenteraad de door de Raad van State geconstateerde gebreken meenemen.
De procedure van deze tweede correctieve herziening is nog niet bepaald. Gelet op de zomervakantie zal deze in de periode eind augustus/begin september worden voorbereid.

Zie ook de Stentor van 25 juni en 26 juni.

Onze geschiedenis

Good food from good sources form our family recipe


Copper Hill has belonged to the Williams since 1826

Nana’s vinyard summers

VVdGH

Het begin

Tekst bij de Builder
Tending guests has always been the business of our family
Mixing tradition with fresh influences and a homey atmosphere

Our promise

We only put our trust in providers who deliver fresh, sustainable and organic products.
Marie Williams, Chef

The lady of the house

Dit is de tekst via Builder
Chef Marie Williams

Make a reservation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Or call us directly +44 (0)555 555 5555

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb